Vježbanje

Motivacija i trenažni ciljevi

motivacija

– Motivacija je nešto što vas tjera da delate. Nedostatak akcije i napretka najčešće je posljedica nedovoljno jake motivacije.

– Ne možete tvrditi da ste motivisani ukoliko ne posvećujete veliku pažnju i veliki rad svakodnevno, a radi ostvarivanja ciljeva koje ste postavili ispred sebe.

– Ciljevi koje ste postavili ispred sebe moraju vam biti od značaja. Često je nedovoljno jaka motivacija posljedica okolnosti da je konkretan cilj trenutno nebitan za vas, pa stoga i ne želite pretjerano njegovo ostvarenje.

Kada je u pitanju motivacija, među brojnom literaturom možete naći i sjajne stvari, ali i veoma frustrirajuće. Ukoliko potražite na „Vikipediji“ definiciju motivacije, naći ćete nešto tipa „psihološki proces koji utiče na svjesno biće da stremi ka ostvarenju određenog cilja, kontrole, ili uopšteno, da primjenjuje određeni i usmjereni šablon ponašanja“.

E sad, ako zavirimo u svijet prirode oko nas, možemo primetiti da starije jedinke među životivanjama svoje aktivnosti izvode samo onda kada moraju, dakle, trude se da dnevno potroše što manje energije. Drugim rečima, onda kada životivanja ima sve što joj je potrebno za opstanak, ona će ostati u određenom stanju sve dok se situacija oko nje ne promjeni.

Kod ljudi je nešto drugačija situacija – ljudi često nisu zadovoljni sa životnim potrebama, mnogi žele mnogo više, što je veoma dobro. Pojedinci teže perfekciji, teže da u nečemu budu najbolji. A, imajte u vidu, i to važi u svakom slučaju, postati veliki, postati najbolji u nečemu nikad nije rezultat slučajnosti. To je uvjek proizvod velikog rada i truda, koji pojedinac radi godinama! Takav pristup bilo kakvom radu naravno da zahtjeva veoma jaku motivaciju. Motivacija i težak rad su dva povezana entiteta!

Ipak, treba biti objektivan i reći da se mnogima, pa čak i najboljima, dešavaju periodi kada manjka motivacije. Jednostavno, nije realno očekivati da tokom godina, svakog dana u svakom momentu pojedinac bude 100% zagrižen i posvećen ostvarivanju svog cilja.
Stoga, za razumevanje motivacije odlična je praksa preispitati sebe, koliko god je to moguće objektivno uraditi.

U nastavku teksta, autor će opisati svoj takmičarski cilj, odnosno motivaciju za njegovo ostvarivanje kao i pripremni rad.

„Moj cilj za ovu godinu bio je da ostvarim određeni rezultat u teškoj kategoriji poverliftera. Imao sam manje od godinu dana da postignem svoj cilj. Na samom početku shvatio sam da se više koncentrišem na to kakav je kvalitet i kvantitet mog rada, kako ja postavljam stvari u procesu napretka prema postavljenom cilju. Sa aspekta kvaliteta, uvek sam se pitao da li radim racionalno i korisno. Sa aspekta kvantiteta, razmatrao sam da li je moj rad dovoljno naporan da bi se postavljeni cilj ostvario u realnosti.

Analizirajući svoje ponašanje, često sam zapadao u sumnju da ne radim dovoljno naporno, da ne dajem svoj maksimum. Na pitanje „Zašto?“, odgovor je sigurno – nedostatak motivacije.Ć

Značaj cilja za pojedinca

U ovom momentu dolazimo do centralne premise:
Ukoliko vam nedostaje motivacije za određenu aktivnost, vrlo je vjerovatno da vam ta aktivnost ne znači ništa posebno.
Imajući to u vidu, treba prvo reći da su nam pojedini ciljevi toliko značajni i toliko uobičajeni, da ih uopšte i ne doživljavamo kao ciljeve. Takav je slučaj sa plaćanjem mjesečnih računa na primjer, za šta mali broj (odgovornih) ljudi ima manjak motivacije.

Istina je da smo svi mi ograničeni resursima i da ostvarenje pojedinih ciljeva zahtjeva više ulaganja, više žrtve. Stoga, posvećujemo više resursa i pažnje određenim ciljevima, umjesto drugim, što znači da ciljeve rangirano po značaju njihovog ostvarivanja za nas. Mnogima od nas je mnogo bitnije da platimo struju za sljedeći mesec nego da imamo obim ruke od preko 40 cm. Ukoliko dovodite u pitanje ovu tvrdnju, onda sam siguran da nedostatak motivacije nije vaš najveći problem u životu.

Kako racionalno poređati ciljeve po značaju ostvarenja?
Suština je u tome da vi u svom životu radite stvari za koje smatrate da su značajne za vas. Takav značaj može imati dvojak aspekt. Prvi se odnosi na poraz, neostvarenje cilja i negativne posljedice koje ta situacija povlači po vas. Dakle, mnoge pojedince strah od neuspjeha i negativnih posljedica upravo motiviše da realizuju ono što su zacrtali.

Drugi aspekt odnosi se na shvatanje da ako propustite da ostvarite cilj propuštate koristi od ostvarenja tog cilja.
Naravno, samo od vas zavisi koji cilj ćete smatrati značajnim za kvalitet vašeg života. Ako smatrate da nešto nije pretjerano vredno vremena i truda, malo je vjerovatno da ćete to i ostvariti. Ipak, imajte u vidu da u ovoj situaciji, po pravilu, ništa nije pogrešno u vezi sa vama, već u vezi sa tim konkretnim ciljem kojeg smatrate nedovoljno značajnim.

Značajni ciljevi sami povlače motivaciju za ostvarenje. Kada su u pitanju takvi ciljevi primjetićete da nije potrebno da se posebno terate da ulažete rad u njihovo ostvarenje. Umjesto toga, sam značaj cilja vas tjera da sami zapnete i počnete da delate.

Motivacija nije vaš problem
Jesu li trenažni ciljevi značajni za vas, kao što je na primer plaćanje mesečnih računa? Ukoliko nisu, onda i aktivnosti usmerene na njihovo ostvarivanje neće biti na visokom nivou. Ukoliko su ipak ti ciljevi značajni za vas, onda vjerovatno ne manjkate motivacije i vjerovatno vam ove riječi teksta nisu potrebne.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *